وزير دفاع عراق: آمریکایی ها عامل بحران حاکمیتی در عراق شده اند

به گزارش یونیوز «جمعه عناد سعدون» وزیر دفاع عراق گفت مؤسسه نظامی در محیطی نامناسب تشکیل شد و ما نتوانستیم آن طور که می خواهیم آن را توسعه دهیم. به گفته او سطح مؤسسه نظامی بیش از متوسط است.

وزیر عراق در نشست مجمع گفتگوی الرافدین که روز دوشنبه برگزار شد گفت:«من در کشور مشکل حاکمیتی داریم و خود باعث آن شدیم؛ به این دلیل که از آمریکایی ها کمک خواستیم. آن ها صدام را برکنار کردند و بعد از آن مشکلات ما شروع شد.»

وزیر دفاع عراق با بیان این که عراق از حاکمیت برخوردار است؛ اما با مشکل وجود یک قدرت دیگر در کشور رو به روست گفت:«این قدرت به درخواست دولت عراق در کشور حضور دارد. آمریکا وقتی در امور کشوری دخالت می کند یا کمکی به آن تقدیم می کند، به راحتی از آن کشور خارج نمی شود؛ اما ما از با راه کارهای سیاسی منافع خود را در کشور حفظ می کنیم.»

او تأکید کرد:«ما از حاکمیت برخورداریم؛ اما به طور همزمان به قوانین و پیمان هایی پایبند هستیم.»

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles