برهم صالح فرمان برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید عراق را صادر کرد

برهم صالح ، رئیس جمهور عراق امروز پنجشنبه، روز ۹ ژانویه سال آتی میلادی (۱۹ دی ماه) را به عنوان تاریخ برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید عراق تعیین کرد

وی افزود: امید است با تشکیل دولتی توانا و کارآمد که حافظ منافع کشور و ارتقای حاکمیت، حفاظت و خدمت به مردم عراق باشد، نیاز ملی برآورده شود و این امر مستلزم همبستگی برای تحقق اصلاحات لازم برای داشتن عراقی مستقر و آباد است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles