شیخ نعیم قاسم: نبرد انتخاباتی آتی حزب الله برای محافظت از لبنان در برابر دشمن صهیونیستی است

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله تاکید کرد که نبرد انتخاباتی آتی این حزب برای محافظت از لبنان در برابر دشمن اسرائیل و ارائه آنچه در ساختار و ساختار دولت لبنان می تواند مثبت است.

شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه نبرد دیگران برای آماده کردن زمینه لبنان برای پروژه آمریکایی است، خاطرنشان کرد: حزب الله به درگیری های فرقه ای کشیده نخواهد شد.

شیخ قاسم تاکید کرد که حزب الله علیرغم همه فشارها و همه محاصره جهانی توانست خدمات بسیار گسترده ای را به مردم در زمینه های پزشکی، آموزشی، نفت کوره، خدمات شخصی، خانواده های فقیر، تعمیر خانه و هر آنچه که مربوط به همبستگی اجتماعی است ارائه کند. .

سخنراني شيخ قاسم در مراسم تجليل از موفقين و ممتازين درجات عاليه كه توسط انجمن پيشاهنگان امام مهدي (عج) در جنوب برگزار شد، بيان شد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles