معترضین به نتایج انتخابات سی امین شب خود را در میادین اعتراضات در بغداد گذراندند

نیروهای معترض به نتایج انتخابات پارلمانی اعلام شده از سوی کمیته ملی انتخابات عراق با استمرار اعتراضات خود در منطقه سبز، سی امین روز و شب اعتراضات خود را پشت سر گذاشتند


معترضین همچنین در شعارهای اعتراضی خود به اشغال منطقه سبز در صورت عدم توجه به مطالبات آنان اشاره کردند.
برخی از معترضین نیز شب گذشته را در خیمه های برپا شده در منطقه سبز و در اعتراض به دستکاری در نتایج انتخابات گذراندند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles