شروع دوباره اعتراضات خیابانی در اعتراض به گرانی و اوضاع بد اقتصادی

معترضین لبنانی در اعتراض به اوضاع بد معیشتی، به خیابان ها ریخته تعدادی از جاده ها و خیابان ها را بستند.


شهروندان لبنانی از ساعات اولیه صبح امروز در خیابانها حاضر شده و تعدادی از جاده ها و خیابان ها را در اعتراض به گرانی اوضاع معیشتی و اقتصادی اسفبار، بستند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles