نخست وزیر حکومت طالبان برای نخستین بار سخنرانی کرد

ملا محمد حسن آخوند نخست وزیر طالبان تاکید کرد: حکومت در شؤن کشورهای دیگر هیچ دخالتی نمی کند .ضمن اینکه طالبان را نسبت به مشکلات اقتصادی موجود در افغانستان غیر مسئول دانست.

تلویزیون ملی افغانستان دیروز شنبه فایل صوتی نیم ساعته از سخنرانی ملا محمد حسن آخوند نخست وزیر و یکی از بنیانگذاران طالبان را منتشر کرد. که اولین سخنرانی ایشان پس از تسلط طالبان بر افغانستان بشمار می رود.

آخوندزاده گفت: ما به همه کشورها اطمینان می دهیم که در امور داخلی آنها دخالت نمی کنیم و خواستار برقراری روابط اقتصادی خوبی با آنهاهستیم.

ایشان حکومت دست نشانده آمریکا سابق را مسئول مشکلات اقتصادی و بیکاری موجود در افغانستان دانست.
وی افزود: شایسته نیست که افغان ها دروغ های مبنی بر مسئول بودن طالبان در مشکلات اقتصادی موجود افغانستان را باور کنند.

وی خاطر نشان کرد: دولت سرنگون شده “ضعیف ترین رژیم جهان” را اداره می کرد . سپس گفت: طالبان فساد را از بین می برد .و امنیت را در سراسر کشور افزایش می دهد.

و آخوندزاده افزود: ما در حد توان به دنبال رفع مشکلات شهروندان هستیم و در هر بخش اضافه کاری می کنیم.

آخوندزاده در سخنرانی خود گفت: از همه سازمان های بین المللی بشردوستانه می خواهیم که کمک های خود را متوقف نکنند و به ملت خسته ما کمک کنند. تا مشکلات مردم حل شود.
از زمانی که طالبان قدرت را،در بحبوحه فروپاشی سیستم بانکی، در دست گرفتند شاخص تورم و بیکاری در افغانستان به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

این بحران پس از مسدود شدن حدود 10 میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط واشنگتن تشدید شد و این کاهش با توقف تمویل مالی افغانستان توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تشدید شد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles