کمیسیون انتخابات امروز نتیجه استیناف ها را به هیئت قضایی ارسال کرد و 10 روز فرصت رسیدگی به آن را داد

کمیسیون انتخابات تایید کرد: امروز یکشنبه، نتایج بررسی های مربوط به 15 استیناف که بازشماری آرای شعبه های انتخاباتی آنها صادر شده بود، را به هیئت قضائیی ارسال کرد. ضمن مشخص کردن مدت زمان رسیدگی، تایید کرد: نتایج دو روز پس از بررسی تجدیدنظرها در هیئت اعلام خواهد شد.

عماد جمیل محسن، یکی از اعضای تیم رسانه ای در کمیسیون انتخابات عراق، گفت: «برنامه های تجدیدنظری که به لحاظ رویه ای لغو شده و مراکز تحت پوشش آن بررسی شده اند، فردا فردا به هیئت قضایی خواهد رسید.
پس از رسیدن آخرین تجدیدنظر، 10 روز مهلت رسیدگی داده می شود وهیئت قضایی خود روزهای مورد نیازش برای بررسی تجدیدنظرها را تعیین می کند، اعم از یک روز، دو روز یا ده روز.
وی افزود: پس از آن با صدور رای مرجع قضایی، کمیسیون اعلام می کند که پرونده تجدید نظر تکمیل شده و پس از دو روز یا کمتر، کمیسیون اسامی برندگان انتخابات را اعلام می کند.

وی تاکید کرد :به محض پایان رسیدگی هیئت قضائیی به درخواست های تجدیدنظر، کار آن پایان می یابد و سپس کمیسیون نتایج را اعلام و برای تایید به دادگاه فدرال ارائه می کند.

وی خاطرنشان کرد: شکایتی از سوی برادران که به نتایج اعتراض دارند در دادگاه فدرال مطرح شده و در حال بررسی است. دادگاه در این خصوص تصمیم می گیرد و نتایج آن را به شورای کمیسیون ارسال می کند و ایشان به سوالات دادگاه پیرامون شکایتها پاسخ می دهد.
وی افزود:دادگاه صادرکننده رأی است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles