تظاهرات افغان ها در مقابل مرکز رسانه ای بی بی سی در اعتراض به سیاست های انگلیس در افغانستان

به گزارش یونیوز صدها تن از افغان های ساکن انگلیس در اعتراض به سیاست های این کشور در قبال افغانستان در مقابل مرکز رسانه ای انگلیسی بی بی سی در لندن دست به تظاهرات زدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات به خارج نکردن صدها نفر از مردم افغانستان که با دولت انگلیس همکاری داشته اند اعتراض کردند و تصاویر و پلاکاردهایی در محکومیت سیاست های دولت در قبال پرونده افغانستان به دست گرفتند.

انگلیس روز شنبه اعلام کرد عملیات تخلیه نظامیان خود را از کابل به پایان رسانیده؛ در حالی که بسیاری از افغان هایی را که با آن همکاری داشته اند، به سرنوشت خودشان در این کشور رها کرده است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles