مردم بحرین به مناسبت روز جهانی قدس در تظاهرات گسترده ای در منامه شرکت کردند

مردم بحرین به مناسبت روز جهانی قدس در تظاهرات گسترده ای در منامه پایتخت بحرین شرکت کردند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی دسته جمعی با برافراشتن پرچم های فلسطین و سردادن شعارهایی در حمایت از آرمان فلسطین شرکت کردند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles