ازسرگیری روابط تجاری در مرزهای سوریه و اردن

به گزارش یونیوز منابع از بازگشایی گذرگاه مرزی جابر میان سوریه و اردن و همکاری تجاری میان این دو کشور خبر دادند.

گذرگاه مرزی جابر بین اردن و سوریه از سمت مرزهای هر دو کشور باز شده است و تردد از این گذرگاه امکان پذیر است. بازگشایی این گذرگاه همکاری تجاری میان سوریه و اردن و واردات به دو کشور را افزایش خواهد داد.

وزارت حمل و نقل اردن نیز اعلام کرد، خطوط هوایی پادشاهی اردن خدمات انتقال زمینی از سوریه به اردن و از اردن به سوریه را از روز یکشنبه آغاز خواهد کرد. خدمات انتقال زمینی تا زمان ازسرگیری پروازهای هوایی در آینده فراهم خواهد شد.

اخیرا نیز وزرای منابع آبی، کشاورزی، برق و اقتصاد سوریه از طریق گذرگاه مرزی نصیب-جابر وارد اردن شده و دیدارهایی را با همتایان خود درباره پرونده‌های انرژی، آب و حمل و نقل برگزار کردند.

وزارت کشور اردن از بازگشایی مرزها با سوریه از طریق گذرگاه مرزی جابر از امروز(چهارشنبه) خبر داده بود.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles