ده ها شهرک نشین تحت حمایت نیروهای اشغالگر اسرائیل به حیاط مسجد الاقصی یورش بردند

روز چهارشنبه ده ها شهرک نشین در میان حفاظت شدید پلیس اشغالگر اسرائیل به مسجد الاقصی یورش بردند.

شهرک نشینان گشت های تحریک آمیزی در داخل حیاط مسجد انجام دادند، آیین های خاص تلمودی را در منطقه شرقی آن انجام دادند و به توضیحات جعلی درباره «معبد» ادعایی خود، تحت حمایت پلیس گوش دادند.

مسجدالاقصی در دو نوبت صبح و عصر به استثنای جمعه و شنبه در معرض هجوم شهرک نشینان به منظور تحمیل تقسیم بندی زمانی و مکانی در قبله اول مسلمانان است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles