زنان دمستان و سنابس برای آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی تظاهرات کردند

بحرینی ها به جنبش مردمی خود برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و تمامی زندانیان در زندان های رژیم بحرین و تاکید بر حق آزادی خود ادامه می دهند.

تظاهرکنندگان پس از شیوع بیماری سل در داخل زندان های رژیم بحرین، خواستار آزادی فوری زندانیان عقیده و نجات جان آنها شدند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی ها تصاویری از شهدا و بازداشت شدگان و همچنین تصاویر رهبران مخالفان به رهبری آیت الله شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان را حمل می کردند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles