پیرزن افغانستانی تحت فشار فقر و گرسنگی نوه های خود را به فروش گذاشت

به گزارش یونیوز یک پیرزن افغان در اقلیم غور افغانستان گفت دو تن از نوه های خود را تحت فشار فقر و گرسنگی به فروش گذاشته؛ اما هنوز هیچ کس آن ها را نخریده است.

سازمان ملل متحد پیش از این نسبت به بروز فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد و از کشورهای جهان خواست تدابیری در پیش گیرند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، گفته است افغانستان در آستانه تبدیل شدن به بزرگ ترین فاجعه انسانی جهان است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles