هشت حمله از سوی گروه مقاومت «قاصم الجبارین» به کاروان‌های لجستیکی آمریکا در یک روز!

به گزارش یونیوز کاروان‌های لجستیک ارتش تروریستی آمریکا دیروز چهارشنبه (3 شهریور) در استان‌های ذی قار، المثنی، بابل و دیوانیه هدف حمله گروه مقاومت قرار گرفتند.

این حملات علیه کاروان‌های آمریکایی در ناصریه، سماوه، دیوانیه، بابل و بغداد صورت گرفت.

گروه مقاومت “قاصم الجبارین” مسئولیت حمله به کاروان آمریکایی در شهر ناصریه استان ذی قار، بابل و یوسفیه بغداد را بر عهده گرفت.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles