وزیر فرهنگ از مزار شهدا: تاثیر آنها فرهنگ آبرومندانه زندگی است

محمد وسام المرتضی، وزیر فرهنگ لبنان در دولت موقت، تأکید کرد که «روز آزادی یک عید دوباره است، زیرا مقاومت تا احیای حقوق کامل باقی است و ادامه دارد و زیارت قبور رهبران شهیدان باید کارها و فداکاری های آنها را به خاطر بسپارید و این فرهنگ زندگی با عزت است.

وزیر المرتضی و شهردار الغبیری تاج گل های رز را بر مزار رهبران شهید گذاشتند و سوره فاتحه را برای روحشان قرائت کردند.

المرتضی تأکید کرد که «روز آزادی یک عید مجدد شده است، زیرا مقاومت تا احیای همه حقوق باقی خواهد ماند و ادامه خواهد داشت و زیارت مزار رهبران شهدا یادآوری از جانفشانی ها و فداکاری های آنان است و این فرهنگ است. با عزت زندگی کنیم.”

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles