نیروهای اشغالگر بمب های گازی را به سوی غیرنظامیان در مرز جنوبی شلیک کردند

نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی به تعدادی از شهروندان لبنانی که روز مقاومت و آزادی را در مرز لبنان با فلسطین اشغالی جشن می گرفتند، حمله کردند.

نیروهای اشغالگر به سمت جمعیت نزدیک مرز بمب گاز شلیک کردند و مردان جوان با پرتاب سنگ به سربازان اشغالگر پاسخ دادند.

تعدادی از شهروندان لبنانی که روز مقاومت و آزادی را جشن می گرفتند در مرز لبنان و فلسطین تجمع کردند و به سمت سرزمین های اشغالی سنگ پرتاب کردند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles