الزمیلی و سفیر سوریه در مورد مسائل دوجانبه گفتگو کردند

حکیم الزمیلی معاون اول مجلس نمایندگان بر کنترل مرزهای مشترک با سوریه برای اطمینان از جلوگیری از قاچاق نفت و نفوذ تروریست ها تاکید کرد.

دفتر رسانه ای نایب رئیس اول مجلس نمایندگان اعلام کرد: حکیم الزمیلی معاون اول مجلس در دفتر خود از سطام الدندح سفیر سوریه در عراق با حضور احمد نماینده مجلس استقبال کرد، آخرین تحولات و پرونده های مشترک دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

الزمیلی بر لزوم ارتقای سطح هماهنگی امنیتی بین دو کشور به ویژه در زمینه کنترل و نظارت بر مرزهای مشترک برای اطمینان از عدم نفوذ باندهای تروریستی، کاهش قاچاق نفت و تلاش برای توسعه درمان های لازم در این زمینه تاکید کرد.

الزمیلی با سفیر سوریه در مورد “اهمیت سرمایه گذاری در روابط متوازن سیاسی فعلی برای حرکت به سمت تقویت سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی و صنعت و احیای چرخه تجاری برای خدمت به منافع دو ملت برادر” موافقت کرد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles