نیروهای اشغالگر دو خانه را در شهرک الطور در قدس اشغالی تخریب کردند

مقامات اشغالگر صهیونیستی دو خانه در شهرک الطور در شرق قدس اشغالی را تخریب کردند.

منابع بیت المقدس گزارش دادند: شامگاه سه شنبه، ماشین آلات نیروهای اشغالگر دو آپارتمان خانواده کرامه و قرش را در شهر الطور در شرق قدس اشغالی تخریب کردند.

نیروهای اشغالگر حاضر در محل با ضرب و شتم و نارنجک و گلوله به همه حاضران در آنجا چه ساکنان دو منزل و چه خویشاوندانشان و خبرنگاران حمله کردند.

نیروهای شهرداری اشغالگر پس از تخلیه اثاث آپارتمان های خانواده کرامه (صاحب آپارتمان) و خانواده قرش (مستاجر) و پرتاب آنها به بیرون از خانه، با ضرب و شتم و زور آنها را از منزل بیرون راندن و عملیات تخریب را آغاز کردند.

علاوه بر این، نیروها با شلیک گلوله های پلاستیکی و بمب های صوتی به حاضران حمله کردند و خبرنگارانی که این رویدادها را ثبت می کردند، هدف قرار دادند.

نیروهای اشغالگر یکی از جوانان را از حوالی مکان عملیات تخریب دستگیر کردند و دیگری را تا سقوط از ارتفاع تعقیب کردند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles