تدروس آدهانوم گبریسوس برای دومین دوره مدیرکل سازمان بهداشت جهانی شد

روز سه‌شنبه، کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی مجددا تدروس آدهانوم گبریسوس را به عنوان مدیرکل آژانس پیشرو بهداشت عمومی جهان برای دومین دوره پنج ساله انتخاب کردند. دکتر تدروس برای اولین بار در سال 2017 انتخاب شد.

انتخاب مجدد او در هفتاد و پنجمین مجمع جهانی بهداشت در ژنو تأیید شد، او تنها نامزد بود.

رای گیری امروز نقطه اوج فرآیند انتخاباتی بود که در آوریل 2021 آغاز شد، زمانی که از کشورهای عضو دعوت شد تا اسامی نامزدهای پیشنهادی برای پست مدیرکل را ارائه دهند. هیئت اجرایی WHO که در ژانویه 2022 تشکیل جلسه داد، دکتر تدروس را برای دومین دوره نامزد کرد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles