برای نخستین بار طی ماه گذشته: 500 شهرک نشین به صورت غیرقانونی وارد مسجدالاقصی شدند

به گزارش یونیوز صدها تن از شهرک نشینان دیروز (پنج شنبه 1 مهر) به صورت غیرقانونی وارد صحن های مسجدالاقصی شدند. نظامیان صهیونیست در این راستا یک زن و یک جوان فلسطینی را در این مکان بازداشت کردند.

یکی از نگهبانان مسجدالاقصی گفت بیش از 500 شهرک نشین به صورت گروه های بزرگ و پی در پی وارد صحن ها شدند و مراسم تلمودی برگزار کردند.

به گفته او ورود غیرقانونی آن ها با حمایت و همراهی پلیس رژیم صهیونیستی انجام شد و احمد الدلال یکی از نگهبانان مسجد را برای بازجویی فراخواندند.

نظامیان صهیونیست یک زن فلسطینی و یک جوان را هنگامی که در مسجدالاقصی بودند بازداشت کردند و وادارشان کردند به سمت یکی از خروجی های مسجدالاقصی بروند.

این در حالی است که شهرک نشینان این روزها به بهانه اعیاد یهودی ورود به مسجدالاقصی را افزایش داده اند. گروه های افراطی نیز طی فراخوان حضور در مسجدالاقصی از شهرک نشینان دعوت کرده اند تا در این مکان حاضر شوند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles