سازمان ملل: انتخابات در سومالی نقطه عطفی در این کشور است

جیمز سوان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سومالی، تأیید کرد: پایان روند انتخاباتی در سومالی در هفته گذشته یک “نقطه عطف بزرگ برای این کشور” بود.

وی از رهبران سومالی خواست تا “از رقابت طولانی سیاسی فراتر رفته و بر اولویت های فوری ملی تمرکز کنند.”

سوان روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل گفت: انتخابات ریاست جمهوری با “فرآیند نامناسب طولانی و بحث برانگیز برای انتخاب اعضای قوه مقننه” دنبال شد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که سناتورها و اعضای پارلمان در 14 آوریل 2022 سوگند یاد کردند، “به سرعت اقدام به انتخاب رئیس و دو معاون برای هر اتاق پارلمان و سپس آماده شدن برای رای گیری ریاست جمهوری کردند.”

وی با اشاره به وخامت اوضاع بشردوستانه در سومالی گفت: تعداد افراد آسیب دیده از خشکسالی به 6.1 میلیون نفر رسیده است.

وی هشدار داد: “در صورت ادامه افزایش قیمت مواد غذایی و عدم تداوم کمک های بشردوستانه، کشور با خطر افزایش قحطی محلی در 6 جامعه مواجه است.”

سوان خاطرنشان کرد: علیرغم گسترش عملیات بشردوستانه، تنها 15 درصد از درخواست 1.45 میلیارد دلاری امسال تامین شده است.

ابوبکر دهیر عثمان، سفیر سومالی گفت: با انتخاب رئیس جمهور حسن شیخ محمد، ما به سنت افتخارآمیز دیرینه خود در انتقال مسالمت آمیز قدرت در آفریقا ادامه می دهیم.

عثمان خطاب به اعضای شورای امنیت تاکید کرد: رئیس جمهور و پارلمان تازه منتخب اکنون آماده ادامه تعمیق فدرالیسم و ​​آشتی و رسیدگی به مسائل اجتماعی، اقتصادی، ساختاری و سیاسی هستند که میلیون ها زن، مرد و کودک سومالیایی روزانه با آن مواجه هستند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles