مصدومیت یک نوزاد فلسطینی در حمله شهرک نشینان به خودروهای فلسطینی

شامگاه دوشنبه بر اثر حمله گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی به خودروهای فلسطینی در نزدیکی منطقه مسعودیه در شمال غربی شهر نابلس در کرانه باختری، یک نوزاد فلسطینی مصدوم شد.

غسان دغلس، مسئول پرونده شهرک سازی در شمال کرانه باختری گفت: گروهی از شهرک نشینان به خودروهای شهروندان فلسطینی در جاده جنین و نابلس حمله کردند.

وی افزود: یکی از اهالی شهر جبع در جنوب جنین توسط خودروی شهروند محمد فشافشه هدف گاز فلفل قرار گرفت که منجر به خفگی فرزند شیرخوارش شد.

وی افزود: نوزاد به بیمارستان منتقل شد و وضعیت وی وخیم گزارش شده است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles