ایران بدرفتاری علیه کارکنان رسانه ها را محکوم کرد و از سازمان ملل خواست از آزادی بیان حمایت کند

اتحادیه رادیو تلویزیون اسلامی, در مقر سازمان ملل در ژنو, مصرانه از اسرائیل خواست تا نقض حقوق و آزادی رسانهها توسط اسرائیل را جنایت علیه بشریت و آزادی بیان طبقه بندی کند.

شیخ ناصر اخضر, معاون دبیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی, بر اهمیت اولویت دادن به حق مردم فلسطین برای کسب مجدد سرزمین هایشان و پایان دادن به اشغال در سطح پوشش رسانه ای, تاکید کرد.

اخضر این اظهارات را در سمیناری در روز چهارشنبه با عنوان «وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین» که توسط مرکز بازپروری قربانیان شکنجه در حاشیه پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو سوئیس ترتیب داده شده بود، اظهار داشت.

اخضر نقض حقوق رسانه ای و آزادی های اسرائیل در فلسطین اشغالی را محکوم کرد و از «اشغال اسرائیل برای پرداخت غرامت به خبرنگاران، احترام گذاشتن به آزادی های آنها و توقف آسیب رساندن به آنها» خواست.

وی در ادامه گفت: «تجاوز اسرائیل, جنایت انسانی علیه روزنامه نگاران و آزادی بیان محسوب می شود.» وی از سازمان ملل خواست تا «برای حفاظت از روزنامه نگاران و ایفای نقش آن در این عرصه مداخله کند.»

وی همچنین خواستار «گسترده ترین کارزار همبستگی» با هدف روزنامه نگاران و نهادهای رسانه ای فلسطینی شد و بر حقوق ملت فلسطین برای بازپس گیری زمین های خود و پایان دادن به اشغال, تاکید ورزید.

اخضر در ادامه از «سایت های رسانه های اجتماعی خواست تا محتوای فلسطین را به صورت منصفانه و بدون تبعیض منتشر نمایند.»

وی همچنین نسبت به خاموشی های اعمال شده از سوی رسانه های گروهی در بسیاری از کشورها که از اسرائیل حمایت می کنند, و نیز محدود ساختن پوشش رسانه ای دو مسئلۀ اصلی جاری, یعنی مسئله زندانیان فلسطینی و نقض عمده حقوق مردم یمن, به شدت انتقاد کرد.

به همین دلیل، رسانه ها، نهادهای حقوق بشر، و سازمان های روزنامه نگاری باید به گونه ای هدفمند، بشردوستانه، و حرفه ای توجه کرده و پوشش رسانه ای لازم و کافی را به دور از اطلاعات دروغین رسانه ای فراهم آورند. اخضر در پایان گفت:

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles