رئیس باشگاه «الاسیر» خواستار حمایت از زندانیان زن و حمایت از اقدام زندانیان برای تحریم دادگاه و نتایج آن شد

رئیس باشگاه الاسیر فلسطینی قدوره فارس گفت: تجاوزاتی که در روزهای گذشته به زندانیان زن که با سرکوب، ضرب و جرح، ضرب و شتم، و به انزوا کشیدن همراه بود، تجاوزی بی سابقه است .این مقدمه ای است که در آن مدیریت زندان سعی دارد برخی از مسائل اولیه مربوط به ورود زندانبانان و تاریخ ورود آنها را بشکند و به زندانیان زن عد م وجود نماینگدگی در بازداشتگاه را تحمیل کند.

فارس در یک کنفرانس مطبوعاتی که امروز دوشنبه در رام الله برگزار شد، افزود: این امر تایید کننده حرفی است که قبلاً گفتیم مبنی بر اینکه هدف قرار دادن ساختارهای سازمانی هدف اصلی رژیم اشغالگر است.

رئیس باشگاه الاسیر بر اقدام زندانیان برای تحریم دادگاه های اشغالگر اسرائیل و پیامدهای آن بر آنها تاکید کرد.

وی بر اهمیت تحریم زندانیان اداری به عنوان یک اقدام استراتژیک ملی که نیازمند حمایت جنبش ملی است، تاکید کرد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles