ساکنان شهر سنابس در همبستگی با زندانیان عقیده و مخالفت با برگزاری مسابقات فرمول یک در کشور خود تظاهرات کردند

بحرینی ها به تحرکات مسالمت آمیز خود برای ادای احترام به شهدای قطیف و همبستگی با زندانیان عقیده در این کشور و همچنین مخالفت با برگزاری مسابقات فرمول 1 در خاک بحرین ادامه می دهند.

بحرین میزبان مسابقه افتتاحیه فصل ویژه فرمول 1 با شروع مسابقات جایزه بزرگ خلیج ایر بحرین 2022 از 18 تا 20 مارس بود.

این تحصن همزمان با آغاز مسابقه فصل ویژه فرمول 1 برای Gulf Air 2022 از 18 تا 20 مارس است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles