نماینده مجلس: جمهوری اسلامی با دقت افغانستان را تحت نظر دارد؛ جای هیچ نگرانی نیست

به گزارش یونیوز بهروز محبی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:«جمهوری اسلامی با دقت افغانستان را تحت نظر دارد. ما در افغانستان سال هاست که کاملا مسلط بر موضوع هستیم و اطلاعات خوبی از مردم افغانستان و گروه های مختلف و رایزنی های خوبی هم با گروه های مختلف در افغانستان داریم؛ بنابراین جای نگرانی نیست. قطعا ما در کنار مردم افغانستان هستیم.»

محبی در مصاحبه با خبرگزاری یونیوز اظهار داشت:«آنچه که مردم افغانستان تصمیم خواهند گرفت این خواهد بود که یک دولت فراگیر در منطقه تشکیل شود و همه جریان ها را شریک در حاکمیت بداند و بتواند آرامش را در افغانستان را بدون ایالات متحده آمریکا برقرار کند؛ زیرا هر جا آمریکا باشد، آن جا فتنه گری هست. قطعا بزرگان افعانستان این موضوع را می دانند.»

نماینده مجلس تأکید کرد:«امیدواریم دو ملت عزیز که یک ملت واحد هستند بتوانیم در کنار هم ارتباطات نزدیک داشته باشیم همانطور که تجار ایرانی و افغانی در سال گذشته این ارتباط را داشته اند. امیدواریم این روش ادامه پیدا کند و بتوانیم در کنار هم یک زندگی آرام و مسالمت آمیزی داشته باشیم.

او افزود:«ملت مظلوم افغانستان متأسفانه سالهاست که در فضای جنگ قومی رنج می برندو مشکلات زیادی برای آن ها به وجود آمده است. یک دولت لیبرال مسلک در افغانستان بر مسند نشست که نتوانست افکار عمومی را جلب کند. از آن جا که تکیه اش به جای مردم بزرگ افغانستان به ایالات متحده بود متأسفانه توفیقاتی نداشت.»

او در پایان گفت:«امروز آن چه که تحت عنوان طالبان در افغانستان ظهور کرده و اتفاقا مردم اقبالی هم نشان داده اند، شما می بینید بسیاری از شهرهای بزرگ افغانستان با ارتباطاتی که طالبان با سران قبائل برقرار کرد توانست آن ها را همراه کند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles