نیروهای اشغالگر با گلوله های فلزی و بمب های صوتی به سمت معترضین در داخل مصلی القبلی شلیک کردند

نیروهای اشغالگر اسرائیل گلوله های فلزی با روکش لاستیکی و کپسول های صوتی و گازی را به سمت افراد مستقر در داخل مصلی القبلی شلیک کردند تا روند سردرگمی صوتی را کاهش دهند تا تهاجم شهرک نشینان به مسجد الاقصی را مختل کنند.

نیروهای اشغالگر پس از بسته شدن مسجد الاقصی، نمازگزاران را محاصره کردند و از حضور آنها در منطقه المسله القبلی و قبه الصخره ممانعت کردند و شروع به دور نگه داشتن نمازگزاران از مسیر کردند. هجوم شهرک نشینان شهرک نشینان همچنین مرد جوانی را که روی پشت بام قبه الصخره بود دستگیر کردند و به مرکز بازجویی در شهر قدیمی بردند. برای چهارمین روز متوالی آلمورایدها با هجوم شهرک نشینان مقابله کردند و تلاش کردند تا مسیر آنها را مختل کنند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles