پلیس صهیونیست نمازگزاران را از مسجد الاقصی بیرون کرد/ شهرک نشینان همچنان در حال هجوم به مسجد الاقصی

صبح روز چهارشنبه، نیروهای اشغالگر رژیم اسرائیل به مسجد الاقصی یورش بردند و صحن های آن را تخلیه کرده تا تهاجمات جمعی شهرک نشینان را که به مناسبت آنچه به عنوان عید فصح عبری خوانده می شود، تسهیل کنند.

پلیس اشغالگر در محوطه مسجد مستقر شد و شروع به بیرون راندن نمازگزاران و عقب راندن آنها از مسیر هجوم شهرک نشینان به محوطه کرد.

نیروهای اشغالگر پس از بستن مسجد الاقصی، نمازگزاران را محاصره کردند و از حضور آنها در مناطق المصلی القبلی و قبه الصخره جلوگیری کردند.

شهرک نشینان به صورت گروهی از دروازه مغربی به مسجد الاقصی هجوم بردند، جولان تحریک آمیز انجام دادند و در حیاط آن مراسم تلمودی را تحت حمایت شدید پلیس اشغالگر انجام دادند.

رژیم اشغالگر نیروهای کمکی جدید را به مسجد الاقصی فرستاد، در میان نیروهایش که به پشت بام نمازخانه زنان در جنوب مسجد مجاور نمازخانه القبیله بالا می‌رفتند، جایی که نمازگزاران داخل آن محاصره شده بودند و گلوله‌های پلاستیکی و گاز فلفل شلیک می‌شد.

پلیس اشغالگر برای چهارمین روز متوالی به آزار و اذیت مردم فلسطین و ایجاد ایست بازرسی در داخل قدس قدیم و جاده های منتهی به دروازه های الاقصی ادامه داد و از ورود بسیاری از شهروندان به ویژه جوانان به الاقصی جلوگیری کرد. برای خواندن نماز سحر

روز سه شنبه نیز حدود 650 شهرک نشین از دروازه مغربی به مسجد الاقصی هجوم بردند، تورهای تحریک آمیزی انجام دادند و در صحن های آن مراسم تلمودی اجرا کردند.

شایان ذکر است که گروه‌های راست افراطی از سازماندهی «راهپیمایی پرچم‌ها» روز چهارشنبه در اطراف دیوارهای شهر قدیمی و داخل شهر قدیمی بیت‌المقدس ساعت پنج بعد از ظهر خبر دادند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles