چهارمین روز از یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی

صدها شهرک نشین روز چهارشنبه در پاسخ به فراخوان های سازمان های موسوم به «الهیکل» به مناسبت روز “پصح عبری”، برای چهارمین روز متوالی در میان حفاظت شدید نیروهای اشغالگر به مسجد الاقصی و صحن های آن هجوم بردند

عمر الکیسوانی مدیر مسجد الاقصی اظهار داشت: 350 شهرک نشین هنگام صبح چهارشنبه در حفاظت شدید پلیس رژیم اشغالگر از دروازه مغربی به صورت گروهی به صحن های مسجد الاقصی هجوم بردند و به جولان تحریک آمیز در آن پرداخته و مراسم تلمودی اجرا کردند.

نیروهای اشغالگر برای تدارک تهاجمات جمعی شهرک نشینان به محوطه مسجد هجوم بردند و نمازگزاران را از آن بیرون کردند، این نیروهای اشغالگر از گاز اشک آور بر علیه فلسطینیان حاضر در مسجد استفاده کرده و موانعی را در مسیر حضور آنها گذاشتند.

پلیس اشغالگر از صبح چهارشنبه در صحن های حرم مستقر شد و شروع به خارج کردن نمازگزاران و عقب نشینی از مسیر هجوم شهرک نشینان به صحن های حرم کرد و پس از آن نمازگزاران را در نمازخانه های الاقصی با مسدود کردن ورودی ها، و ممانعت از حضور آنها در منطقه المسله القبلی و قبه الصخره محاصره کرد.

شیخ عکرمه صبری خطیب مسجد الاقصی نیز تأکید کرد: «شهرک نشینان تاکنون قربانی های خود را ذبح نکرده‌اند و این احتمال را افزایش می‌دهد که فردا برای اجرای این امر در داخل الاقصی تلاش کنند».

گروه‌های راست افراطی از سازماندهی «راهپیمایی پرچم‌ها» بعد از ظهر روز چهارشنبه در اطراف دیوارهای شهر قدیمی و داخل شهر قدیمی اورشلیم خبر دادند.

پلیس اشغالگر همچنان با ایجاد ایست بازرسی در داخل بیت المقدس قدیم و در جاده های منتهی به دروازه های الاقصی، به آزار و اذیت مردم فلسطین ادامه می دهد و از ورود بسیاری از شهروندان به ویژه جوانان برای اقامه نماز سحر جلوگیری می کند.

روز سه شنبه نیز حدود 850 شهرک نشین از دروازه مغربی به مسجد الاقصی هجوم بردند، جولان تحریک آمیزی انجام دادند و در صحن های آن مراسم تلمودی اجرا کردند.

هزاران فلسطینی از سرزمین های مختلف اشغالی علیه تهاجم نیروهای اشغالگر که به دنبال تامین امنیت گروه های شهرک نشین هستند، قیام کردند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles