عرنوس و مقداد بر اهمیت انتخابات شوراهای محلی تاکید می کنند: پیامی برای همه دشمنان کشور

حسین عرنوس نخست وزیر سوریه با تاکید بر اینکه انتخابات شوراهای محلی پیامی به همه دشمنان سوریه است و پایبندی مردم سوریه به حقوق اساسی را علیرغم جنگ تروریستی تایید می کند، خاطرنشان کرد: مشارکت در آن به معنای پایداری بر حقوق و اصول ملی و پایبندی به خون شهدا است.

عرنوس در اظهاراتی مطبوعاتی پس از رای دادن در روز یکشنبه در مرکز نخست وزیری بر اهمیت انتخابات شوراهای محلی تاکید کرد زیرا اداره محلی رابط مستقیم شهروندان با دولت و ابزار اجرایی دولت برای پیشرفت جامعه است و این نشان می دهد که این انتخابات منجر به انتقال بسیاری از قدرت های مرکزی به اداره محلی در داخل کشور می شود تا طرح ملی تمرکززدایی اداری را تکمیل کند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles