اشغالگران به شش مؤسسه حقوق بشری و مدنی در رام الله یورش بردند، محتویات آنها را مصادره و آنها را تعطیل کردند

نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی سحرگاه امروز به بسیاری از مقرهای حقوق بشر و نهادهای اجتماعی یورش بردند و در آنجا خرابی به بارآورده و همچنین محتویات آنها را مصادره و دستور تعطیلی برخی از آنها را صادر کردند.

با ساعات اولیه سحر، چندین محله در استان مورد تهاجم نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی قرار گرفت که بارزترین آنها هجوم به محله المسیون در مجاورت مجتمع پزشکی فلسطین بود.

منابع محلی اعلام کردند که «نیروهای اشغالگر اسرائیل در مجاورت منطقه گاز اشک آور شلیک کردند که منجر به خفگی ده ها شهروند و بیماران بستری شده در بیمارستان شد».

نیروهای اشغالگر اسرائیل به مقر چندین نهاد حقوق بشری مانند الضمیر و الحق و همچنین مرکز بیسان یورش بردند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles