سید حسن نصرالله: تعداد آرای لیست های وفاداری و امید در برخی حوزه ها از نیم میلیون رای دهنده فراتر رفته است

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله با اشاره به «یکی از آنها» که در تمام لبنان لیست‌هایی را تشکیل داد و از سوی سفارتخانه‌ها حمایت شد و دو سه نماینده برای او گرفته شد، گفت: مردم مقاومت را بیان کردند. پس این وقاحت چیست؟

سید حسن نصرالله در سخنرانی عصر روز چهارشنبه خود در خصوص انتخابات و آخرین تحولات سیاسی، تعداد آرای لیست های وفاداری و امید در برخی حوزه ها از 500 هزار رای دهنده فراتر رفته است. آیا این افراد بیانگر اراده مردمی نیستند؟

وی پرسید: «شما که فقط چند هزار صدا دارید به نام مردم لبنان صحبت می کنید؟

وی خطاب به دوستانی که موفق به پیروزی نشدند، گفت: موضع صحیح همان است که شما اعلام کردید و کرسی مجلس یکی از محل های مبارزه است نه کل جبهه. دوستانی که موفق شدند نماینده شما و در کنار شما هستند و ما با هم به مردم و آرمان خود خدمت می کنیم.”

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles