شورای امنیت ماموریت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه قطعنامه 2626 را تصویب کرد که به موجب آن ماموریت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید می شود. 14 کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند و روسیه رای ممتنع داد.

مونا یول سفیر نروژ که کشورش این قطعنامه را به عنوان صاحب قلم پرونده افغانستان در شورای امنیت تهیه کرده است، از پذیرش این قطعنامه استقبال کرد. او گفت: «این قطعنامه پیام روشنی می دهد که شورای امنیت از تلاش های مستمر سازمان ملل متحد برای حمایت از مردم افغانستان در زمانی که آنها با چالش های زیادی روبرو هستند، حمایت می کند. وی افزود: این تصمیم به زنان اجازه می دهد در گفتگوها شرکت کنند و در مورد آینده خود تصمیم بگیرند.”

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه، رای ممتنع کشورش را به دلایل متعددی نسبت داد و گفت: از ابتدای بحث بر سر این پیش نویس، تلاش کرده ایم اهمیت کسب رضایت کشور میزبان سازمان ملل متحد برای حضور در این پیش نویس را روشن کنیم. و این یک امر ضروری است که در هر تمدید مأموریت های سیاسی خاص مورد توجه قرار گرفته است. ما می توانیم در این مورد به یک راه حل برسیم.”

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles