قبایل و نخبگان ملی بر پایبندی خود به وحدت کشور و رد حضور آمریکا و ترکیه در آن تاکید کردند

شیوخ و بزرگان قبایل و طوایف عرب و نخبگان ملی سوریه بر پایبندی خود به اصول و ارزش هایی که بر وحدت و حاکمیت سرزمین های سوریه تأیید می کند، با رد هرگونه اشغال خارجی در هر بخشی از آن، و ایستادگی در کنار ارتش سوریه و رهبری آن تا آزادسازی اراضی این کشور از دست ارتش آمریکا و ترکیه تأیید کردند.

در جریان چهارمین مجمع قبایل، طوایف و نخبگان ملی عرب که روز سه شنبه در شهر حلب در شمال سوریه برگزار شد، شرکت کنندگان هرگونه حمایت از نیروهای تفرقه و جدایی از شبه نظامیان وفادار به اشغالگر را محکوم کرده و بر لزوم خروج تمامی نیروهای خارجی حاضر در خاک سوریه به صورت غیرقانونی و بدون هماهنگی با دولت سوریه تاکید کرد.

نمایندگان و شیوخ قبایل و طوایف حلب، حسکه، دیرالزور و رقه در سخنرانی های خود در جریان فعالیت های این مجمع بر رد مطلق اشغالگری آمریکا و ترکیه و حضور غیرقانونی آنها در سرزمین های سوریه و ابزار آنها سازمان های تروریستی و شبه نظامیان جدایی طلب و اقدامات تروریستی آنها علیه مردم تاکید کردند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles