واکنش طالبان به عدم حضور قومیت های دیگر در کابینه به یونیوز: کابینه کامل و نهایی نشده

به گزارش یونیوز جنبش طالبان به خبرگزاری یونیوز گفت کابینه دولتی که در افغانستان اعلام شد موقت است و نهایی نیست. نماینده طالبان انتخاب همه اعضای کابینه را از این جنبش این گونه توجیه کرد که این کابینه برای «پیشبرد امور» است. او تأکید کرد طالبان به دنبال افراد مناسب برای مناصب وزرات خانه هاست.

«انعام الله سمنگانی» عضو کمیته فرهنگی این جنبش در مصاحبه ویژه با یونیوز گفت قضاوت پیش هنگام درباره تشکیل کابینه کاری ناسنجیده است. به گفته او :«رهبران طالبان به دنبال گزینش افراد با لیاقت و مناسب در حوزه تخصصی خودشان است.»

جنبش طالبان هفته گذشته کابینه جدید دولت را اعلام کرد. این اعلام با حضور «فیض حمید» مدیر اطلاعات پاکستان در این کشور همزمان شد و موج شدیدی از انتقادات را برانگیخت.

انتقاد از طالبان به این دلیل صورت گرفت که این جنبش پیش از این وعده داده بود اعضای دولت همه شمول باشد و همه قومیت ها را دربرگیرد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles