دولت لبنان امروز رسما آغاز به کار می‌کند

به گزارش یونیوز کابینه دولت لبنان امروز دوشنبه اولین جلسه خود را ساعت 11 صبح به وقت بیروت در کاخ ریاست جمهوری و به ریاست میشل عون رئیس جمهور کشور و با حضور نجیب میقاتی نخست وزیر و سایر وزار آغاز خواهد کرد.

پیش از انعقاد جلسه، عکس دست جمعی اعضای کابینه جدید گرفته خواهد شد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles