وزیر خارجه طالبان افغانستان: روابط خوب جهان با کشور را خواستاریم

به گزارش یونیوز وزیر خارجه طالبان افغانستان در اظهاراتی خواستار روابط خوب جهان با کشورش شد.

امیر خان متقی وزیر خارجه موقت افغانستان، در نشستی به هماهنگی مرکز مطالعات انسانی و جنگ در شهر دوحه قطر گفت: جامعه بین المللی باید شروع به همکاری با ما کند. در این صورت ما خواهیم توانست ناامنی را متوقف کرده و همزمان نیز خواهیم توانست تعاملی مثبت با جهان داشته باشیم.

متقی بیان کرد، دولت «امارات اسلامی» طالبان با احتیاط حرکت می‌کند، اما تنها چند هفته است که در قدرت قرار گرفته و نمی‌توان انتظار داشت که اصلاحاتی را که جامعه بین المللی در عرض 20 سال قادر به اجرایشان نبوده تکمیل کند.

او اظهار کرد: آن‌ها منابع مالی زیاد و حمایت و پشتیبانی بین المللی قدرتمندی داشتند، اما همزمان شما دارید از ما می‌خواهید تنها در عرض دو ماه همه اصلاحات را انجام دهیم.

وزیر خارجه دولت طالبان بار دیگر از آمریکا خواست بیش از ۹ میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان در خارج از این کشور را آزاد کند، اما گفت که دولت متبوع او از محل مالیاتها، عوارض گمرکی و کشاورزی در صورت تداوم مسدود ماندن این ذخایر، درآمد کسب می‌کند.

او تأکرد کرد نیرو‌های طالبان کنترل کامل کشور را در دست دارند و قادر به کنترل تهدید شبه نظامیان داعش هستند که مسئولیت چند حمله تروریستی مرگبار در هفته‌های اخیر افغانستان را بر عهده گرفته اند، از جمله بمب گذاری اخیر در مسجد شیعیان شهر قندوز.

وی افزود: تاکنون مساله داعش از سوی امارت اسلامی به خوبی کنترل شده است.

اما او گفت که فشار‌های بین المللی بر این دولت به تقویت روحیه داعش کمک می‌کند. متقی تاکید کرد: جهان باید به جای اعمال فشار با ما همکاری کند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles