آقای صفی الدین: اولویت برنامه های نجات واقعی است نه اتلاف وقت و بحث های بیهوده

هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله، تاکید کرد که اولویت امروز برنامه های نجات واقعی است، نه اتلاف وقت و بحث های بیهوده که کارساز نیست و سودی ندارد، ضمن احترام و قدردانی از همه حقوق اساسی و سیاسی.

آقای صفی الدین در مراسم یادبودی که در حسینیه شهر میس الجبل برگزار شد، گفت: «بعضی از مردم لبنان باید بدانند که درگیری زیاد مردم به پرونده های سیاسی در اولویت نیست، و کشور را به نتیجه نمیرساند و به جای کشاندن کشور به سمت بحث ها و اختلافات سیاسی که در گذشته حل نشده و اکنون آماده حل شدن نیست، همه باید به سمت راه حل های واقعی بروند، ملاقات کنند و حتی به شکل تئوریک بر مشکلات فائق آیند. و برخی از اختلافات را به منظور توافق بر سر راه حلی برای این بحران که در صورت رسیدگی به نفع همه است و هیچ طرفی بدون طرف دیگر از آن سود نمی برد، کنار بگذارند

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles