ایران از گسترش روابط با سوریه استقبال می کند

کمک ارشدی که وزیر امور خارجه ایران در امور سیاسی به او کرد بر گسترش روابط سوریه هنگام پذیرش معاون وزیر امور خارجه سوریه تاکید کرد.

ایمن سوسان, معاون وزیر خارجه و خارج از کشور سوریه, در راس یک هیات وارد تهران شد و با علی اصغر خاجی ملاقات کرد.

در این دیدار دو طرف بر برقراری رابطه و هماهنگی منطقه ای و بین المللی تاکید کردند.

خجی از گشایش روابط خارجی سوریه و برقراری ثبات و امنیت در کشور استقبال کرد و بر اراده قوی ایران برای بازسازی سوریه با مشارکت شرکت های مهندسی ایران تاکید کرد، زیرا این کشور را علیه گروه تروریستی داعش، که از سوی امریکا حمایت می شد، حمایت کرد.

سوسان نیز به نوبه خود از کمک ایران قدردانی کرد و بر ادامه این کمک ها تاکید ورزید.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles