حمله جوانان ترک به اموال پناهندگان سوری در استانبول

به گزارش رسانه های ترکیه نزاع بین دو نفر در اسنیورت، شب گذشته به یک درگیری که گروه بزرگ در آن شرکت کردند تبدیل شد.در طی این درگیری به یک محل کار که گفته می شد متعلق به پناهجویان سوری بود خسارت وارد شد.

به گفته منابع رسانه ای، گروهی از ساکنان شیشه ها و ویترین های یک مرکز خرید را که مغازه های اتباع خارجی در آن قرار دارد، شکستند.

منابع دیگر اعلام کردند: بر اثر ضربات وارده دو نفر به صورت جزئی مجروح شدند و تیم های پلیس در محل وقوع درگیری یک کلت کمری خالی پیدا کردند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles