لودریان: هدف از به الجزایر تقویت اعتماد بین دو کشور تحت حاکمیت کامل هر کشور است

عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر، روز چهارشنبه از ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه استقبال کرد.

دو طرف پیرامون روابط دوجانبه فرانسه و الجزایر و راه های تقویت و گسترش آن و همچنین مبارزه دو کشور با همه گیری کرونا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد: سفر وی به الجزایر با هدف افزایش اعتماد بین دو کشور در پرتو حاکمیت کامل هر کشور است.

لودریان در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از این دیدار گفت: دیدار با عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر باعث افتخار من بود و برای من مهم بود که برای یک سفر کاری به الجزایر بیایم.

وزیر فرانسه به موثر بودن این گفتگو به بازگشت روابط سیاسی بین دولت‌های دو کشور در آغاز سال جدید به دور از اختلافات گذشته ، ابراز امیدواری کرد.

وی همچنین اظهار داشت: با رئیس جمهور تبون در مورد وضعیت مالی صحبت کرده و به او اطمینان داده است که الجزایر نقش مهمی در پرونده آشتی مالی ایفا می کند.

وی افزود: از تعهد الجزایر به ایجاد پایه های آشتی در مالی استقبال می کند و امیدوار است که این نقش مهم الجزایر ادامه یابد.

وی تاکید کرد: الجزایر و فرانسه با چالش های بزرگ منطقه ای و بین المللی در خصوص تروریسم در ساحل، مهاجرت غیرقانونی و مسائل اقتصادی روبرو هستند.

سفر وزیر فرانسوی به الجزایر به عنوان بخشی از یک سفر رسمی کاری به منظور احیای روابط متشنج چندماهه فرانسه و الجزایر انجام شد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles