حماس: هر تجاوزی از سوی رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه تجاوز به فلسطین است

به گزارش یونیوز «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس گفت حماس با هر تجاوزی از سوی رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه مخالف است و هر تعدی و تجاوزی به کشورهای منطقه تجاوز به ملت فلسطین قلمداد می شود؛ لذا چنین رفتارهای خصمانه ای محکوم است. او تأکید کرد همه جریان های منطقه باید از اراضی خود دفاع کنند و موضع روشنی از مخالفت با تجاوزگری داشته باشند.»

برهوم در مصاحبه با خبرگزاری یونیوز و در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی اخیر علیه سوریه که شب گذشته صورت گرفت گفت:«باید حقیقت این خطر صهیونیستی بر همه روشن شود؛ حطری که فلسطین، سوریه، لبنان و کل منطقه را تهدید می کند؛ باید این مسیر به سمت ایجاد یک حالت عربی مقتدر و قوی و جریان اسلامی پایدار و محکم علیه استکبار جهانی صهیونیستی-آمریکایی پیش برود.»

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles