عراق | رئیس جنبش حقوق خطاب به رأی دهندگان: انتخاب ما رفراندومی بر مشروعیت برنامه ماست

به گزارش یونیوز «حسین مونس» رئیس جنبش حقوق عراق اظهار داشت که برنامه انتخابی جنبش او واضح است و تنها جنبشی است که با ارائه برنامه سیاسی کامل از سال 2003 تا سال 2018 هیچ گاه تکیه اش تنها بر وعده های انتخاباتی نبوده است.

او در مصاحبه با خبرگزاری یونیوز گفت:«برنامه سیاسی کاملی داریم که بر هفت اصل متکی است و از شیوه تشکیل دولت و احترام به قانون اساسی آغاز و به توافق نامه های امضا شده توسط دولت سابق ختم می شود و اوضاع اقتصای و مسائل پراکنده دیگر را درنظر می گیرد.»

مونس افزود:«برنامه ما تعهد به مردم است؛ لذا باید با مردم صریح باشیم و دست آوردهای خود و آن چه را که موفق به انجام آن نشده ایم، به صورت شفاف بازگو کنیم.»

رئیس جنبش حقوق عراق وعده داد:«سعی مان این است که به صورت ماهانه مردم را از فعالیت های جنبش مطلع کنیم؛ زیرا مردم عراق از تکرار تجربه های سابق خسته شده اند.»

او پیرامون پیمان های سیاسی گفت:«در میدان سیاست وارد چالش شده ایم. این یک رقابت طبیعی بین ائتلاف هاست. شاید برنامه ما برای دیگران دردسرساز باشد؛ زیرا مایلیم که شفاف با مردم در ارتباط باشیم؛ لذا به مردم می گوییم که انتخاب ما رفراندومی بر مشروعیت برنامه ماست.»

مونس در پایان یادآور شد:«خروج نیروهای اشغالگر از عراق جزو اولویت های ماست و این موضوع قطعی و غیرقابل تغییر است.»

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles