المالكی: برگزاری انتخابات به معنای پیروزی اراده ملت عراق است

المالکی در مصاحبه با خبرگزاری یونیوز اظهار داشت که انتخابات خواسته عموم مردم و مراجع دینی بود. او بیان داشت:«اطلاعاتی که تا به این لحظه از مراکز انتخابات به دست ما رسیده اقبال بسیار خوب مردم بوده و نتیجه آن مثبت خواهد بود.»

https://player.vimeo.com/video/626548633

رئیس ائتلاف دولت قانون اشاره کرد که امکان اطلاع از نتیجه انتخابات در حال حاظر ممکن نیست. او گفت:«آن چه از جو کلی و مواضع نظامیان و فرماندهان به دست آمده نشان می دهد که ائتلاف دولت قانون طرفداران زیادی در انتخابات دارد.»

المالکی تأکید کرد:«می خواهیم همه گروه ها در پارلمان حضور داشته باشند یا اکثر گروه ها در یک فراکسیون بزرگ در پارلمان عضو باشند و تعداد اعضای این فراکسیون نصف به علاوه یک باشد.»

او پیرامون نظارت بین المللی بر انتخابات گفت:«در این رابطه با چالشی رو به رو بودیم. در ابتدا سخن از اشراف بین المللی بر انتخابات بود که فهمیدیم اشراف به معنای دخالت و نقض حاکمیت کشور بوده است؛ از این رو خواسته ما نظارت بود؛ نه اشراف. اکنون نظارت بین المللی بر انتخابات انجام می شود. ناظران در انتهای انتخابات گزارشی به اتحادیه اروپا یا سازمان ملل تقدیم می کنند.»

المالکی در مورد برنامه تظاهرات بعد از انتخابات در تاریخ بیست و پنجم ماه جاری تأکید کرد:«با هر گونه اعتراض به اصل انتخابات مخالفیم. کسی که به انتخابات اعتراض کند هدفش ایجاد ناآرامی و خلأ قانونی است که آن را نمی پذیریم؛ اما اگر قطعا ثابت شود که تقلب در انتخابات صورت گرفته موضع واضعی از آن خواهیم داشت.»

رئیس ائتلاف دولت قانون تصریخ کرد:«به حد زیادی به نیروهای امنیتی کشور اعتماد داریم و به عملکرد کمیسیون ویژه انتخابات و تدابیری که برای جلوگیری از تزویر و تقلب به اجرا گذاشته نیز اعتماد داریم.»

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles