مادرید: ما خواهان روابط بهتر با دولت و مردم الجزایر و همچنین با همه کشورهای همسایه هستیم

خوزه مانوئل آلپاریس، وزیر امور خارجه اسپانیا، علی رغم اعلام الجزایر مبنی بر تعلیق معاهده دوستی، حسن همجواری و همکاری به دلیل تغییر موضع اسپانیا در صحرای مراکش، تاکید کرد که کشورش می خواهد بهترین روابط را با الجزایر برقرار کند.

آلپاریس به خبرنگاران در حاشیه شرکت در یک مجمع اقتصادی گفت: “دولت اسپانیا در عزم خود برای برقراری بهترین روابط با دولت و مردم الجزایر و همچنین با همه کشورهای همسایه بر اساس احترام متقابل و همکاری در هر چیزی که به نفع مردم این کشور است، مصمم است.”

وی بر تعهد کامل اسپانیا به مفاد معاهده دوستی، حسن همجواری و همکاری با الجزایر، اصولی که معاهده الجزایر بر آن استوار است و پایبندی دقیق به اصول منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل تاکید کرد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles