البرهان در حضور هیئت اتحادیه عرب بر تعهد نیروهای مسلح بر تحقق مطالبات ملت سودان تاکید کرد

عبدالفتاح البرهان فرمانده کل نیروهای مسلح سودان بار دیگر بر تعهد کامل نیروهای مسلح به ایجاد تغییرات دموکراتیک و اهتمام بر حفاظت از دستاوردهای انقلاب سودان و تحقق مطالبات ملت تاکید کرد.


البرهان روز یکشنبه در دیدار با هیئت اتحادیه عرب به ریاست حسام زکی در دفتر وی، از نقش مهمی که اتحادیه عرب در حمایت و موفقیت دوره انتقالی و توجه به مسائل سودان تقدیر کرد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles