دولت کردستان به منظور آماده سازی برای حمله احتمالی ترکیه به خود، در مناطق تحت کنترل خود وضعیت اضطراری عمومی اعلام کرد

بر اساس اعلام وب سایت رسمی دولت اقلیم کردستان در شمال و شرق سوریه با توجه به تهدیدات مستمر ترکیه و قصد این کشور برای اشغال و خرد کردن اراضی جدید سوریه، بر اساس تصمیم اداره و در تاریخ منتشر شده در مناطق تحت کنترل خود وضعیت فوق العاده عمومی اعلام کرد

به گزارش وب سایت رسمی اداره خودمختار، تصمیم اداره کرد پس از جلسه فوق العاده شورای عمومی آن گرفته شد که اعضای آن به قطعنامه شماره 8 اعلام وضعیت اضطراری عمومی علاوه بر موارد دیگر رأی دادند.

در تصمیم دولت کردستان به تمامی شوراها، ارگان ها، کمیته ها، نهادها و ادارات شهری و خودمختار وابسته در شمال و شرق سوریه دستور داده شد تا برای مقابله با تهدیدات ترکیه برنامه های اضطراری تهیه کنند.

دولت در تصمیم خود از هیئت اجرایی خود خواسته است تا شورا را در اولویت پروژه های خود برای مقابله با این تهدیدات قرار دهد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles