آتش سوزی عظیم جنگلی در غرب پایتخت.. مقامات یک روستای کوچک در آتن را تخلیه می کنند

در آخرین مورد از رشته آتش سوزی هایی که با وزش باد در سراسر یونان شروع شد، آتش نشانان یونانی با آتش سوزی های گسترده ای مبارزه کردند که باعث تخلیه روستایی کوچک در غرب آتن شد.

سازمان آتش نشانی با اشاره به اینکه انتظار می رود تا عصر وزش باد کاهش یابد، گفت: آتش با سرعت بسیار کمتری در حال گسترش است که امیدواری به مهار آن به زودی را افزایش می دهد.

این سازمان گزارش داد که با بیش از 300 آتش سوزی در هفته گذشته روبرو بوده است که 65 مورد آن فقط در بیست و چهار ساعت گذشته بوده است.

برای احتیاط به اهالی روستای میتیکاس دستور تخلیه داده شد اما هیچ آسیبی گزارش نشد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles