اردوغان: به برنامه اقتصادی خود بر اساس رشد ادامه خواهیم داد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که برنامه اقتصادی آنها عمدتا مبتنی بر دستیابی به رشد است، بر اساس آنچه اقتصاد این کشور نیاز دارد.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که برنامه اقتصادی آنها عمدتا مبتنی بر دستیابی به رشد است، بر اساس آنچه اقتصاد این کشور نیاز دارد.

اردوغان در سخنرانی روز گذشته خود پس از جلسه دولت در مجتمع ریاست جمهوری گفت: ما در حال اجرای یک برنامه اقتصادی هستیم که مبتنی بر دستیابی به رشد است، از طریق آنچه اقتصاد ما نیاز به سرمایه گذاری، افزایش فرصت های شغلی، تولید و صادرات و دستیابی به تجارت دارد.

اردوغان با تاکید بر اینکه دولتش نرخ بهره را افزایش نخواهد داد، گفت: “برعکس، ما به کاهش نرخ بهره ادامه خواهیم داد.”

وی خاطرنشان کرد: 136 بانک مرکزی در سراسر جهان سیاست نرخ سود کمتر از نرخ تورم را اعمال می کنند.

رئیس جمهور ترکیه قول داد برای مقابله با افزایش قیمت های بین المللی دستمزد کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد.

اردوغان متعهد شد که دستمزد کارگران را در سال آینده بر اساس ارقام به دست آمده از اقتصاد ترکیه افزایش دهد تا انصاف در قبال آنها برقرار شود.

وی گفت: ما به اجرای برنامه اقتصادی خود برای جلوگیری از افزایش قیمت ها از یک سو و افزایش دستمزد همه اقشار از سوی دیگر ادامه می دهیم.

وی تاکید کرد: ترکیه به یک کشور مستقل تبدیل شده است که اولویت های سیاسی و امنیتی خود را مشخص می کند و به کشوری قدرتمند تبدیل شده است که برنامه های اقتصادی و اجتماعی خود را توسعه و اجرا می کند.

وی تصریح کرد: دولت های متوالی عدالت و توسعه طی 20 سال گذشته یک چهارم درآمد ملی را به سرمایه گذاری اختصاص دادند و در این مدت شاهد افزایش 30 درصدی جمعیت و 42 درصدی نیروی کار بودیم.

وی افزود: جهان در این دوره از تجمل کاذب زندگی می کرد، اما ما زیرساخت های خود را برای آینده ای بهتر برای کشورمان دوباره ایجاد کرده ایم.

وی ادامه داد: ما می دانیم که چه کرده ایم، برای چه کاری و چگونه انجام داده ایم و به خوبی می دانیم که کجا بوده ایم و به کجا می رویم، مردم ما باید مطمئن باشند.

وی خاطرنشان کرد: هر مصیبتی که پشت سر گذاشته ایم و هر باری که بر دوش ما سنگین تر است، آینده درخشانی در انتظار ما است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles