تحصن گسترده در غزه توسط جبهه مردمی در اعتراض به برگزاری جلسه شورای مرکزی

جبهه مردمی آزادی فلسطین با مشارکت گسترده شخصیت‌های ملی و اجتماعی و جنبش‌های مردمی، در اعتراض به تشکیل شورای مرکزی تفرقه‌انگیز، تجمع گسترده‌ای را در میدان سرباز گمنام شهر غزه ترتیب داد و این اعتراض همزمان با تجمعات دسته جمعی در رام الله بود.

شرکت کنندگان در این مراسم با به اهتزاز درآمدن پرچم فلسطین و پرچم های جبهه مردمی و بنرهایی با محتوای رد تشکیل جلسه شورای مرکزی به دور از اجماع ملی و تقبیح رویکرد سلطه طلبی و انحصار طلبی که توسط دولت خودگردان دنبال می شود، شعارهای خشم آلود در محکومیت ادامه انحصارطلبی نهاد ملی و احتکار تصمیمات ملی توسط این رهبران بانفوذ سر دادند.

یکی از اعضای دفتر سیاسی جبهه مردمی دکتر مریم ابودقه در سخنانی گفت: در این برهه از زمان و این شرایط که خطرات و چالش های ملی در برابر حملات دیوانه وار صهیونیست ها به حقوق و املاک و موجودیت مردم ما رو به افزایش است. شورا در رام الله به گونه ای برگزار می شود که برخلاف میل مردم و اجماع ملی و مغایر با نتایج گفت وگوهایی که از سال 2005 تا کنون ادامه یافته و نیز کمیته های منشعب از آن، به ویژه کمیته های اصلاح سازمان، می باشد.

ابودقه معتقد است که چنین جلساتی باعث تعمیق تفرقه و وضعیت پراکندگی و تقویت هژمونی و انحصارگرایی در نهاد ملی می شود که مردم ما با خون شهدای خود و فداکاری مجروحان و اسیران و سلاح رزمندگانش که در نبردهای قهرمانی و افتخارآمیز در دفاع از این نهاد ملی جنگیدند، آن را بنا کردند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles